Hydronaut H03 DeepLab

Díky své unikátní konstrukci může stanice dynamicky měnit svou hloubku, což mimořádně rozšiřuje pole její využitelnosti. Lze použít pro výzkumné a výcvikové programy, hyperbarický lékařský a psychologický výzkum, vývoj a testování technologií, IRS, školení speciálních vojenských jednotek nebo kosmických agentur.

Hydronaut DeepLab funguje samostatně, ale i jako součást komplexnějších struktur, jako například bývalá základna v lomu v Jesenném, kde byla stanice propojena s hladinovou flotilou, řídicím střediskem a logistickým zázemím.

Projekt Hydronaut byl v roce 2020 zařazen do podnikatelského inkubátoru Evropské kosmické agentury (ESA BIC).

Řídící centrum

Naše řídicí středisko nabízí také zázemí pro realizaci výzkumných a výcvikových programů - monitoring posádky, základny a jednotlivých modulů, nepřetržitý sběr dat, server pro vzdálený přístup k datům a ovládání některých technologických prvků, vybavení pro dokumentaci a komunikaci se vzdálenými pracovišti.

Pomocí jednoduchých změn v nastavení můžeme celý systém nastavit pro testování technologií a jednoduché výzkumy i celkové programy týmových misí - ať už jde o nácvik složitých záchranářských situací nebo realistickou simulaci vesmírných misí.

Hladinová jednotka

Stanoviště a nejnutnější zázemí pro velitele posádky je zároveň i zařízením pro vnější ovládání stanice H03 DeepLab. Velitel posádky řídí především polohování stanice a dekompresního modulu LifePod a systémy podpory života. Podle konkrétních parametrů mise může být posádka po určitou dobu zcela izolována od řídícího střediska a podpůrných týmů.

Vybavení stanice

Modul je vybaven nejnovějšími dostupnými technologiemi pro kontrolu prostředí, komunikaci a sběr dat. Některé funkce jsou možné jen díky unikátním zařízením nebo přímo prototypům. Jedná se jak o prvky ovládání stanice, tak i technologie, které testují naši partneři z výzkumu a vývoje.

Stanice je připravena i pro samostatnou práci mimo základnu. Může být nasazena i bez hladinové jednotky, i když jen po omezenou dobu. Pro spojení se zařízeními případných partnerů - dodávku vzduchu a energií i výměnu dat - je vybavena standardizovanými rozhraními.

Z bezpečnostních, ekonomických i ekologických důvodů je ovládací a datový systém nastaven na 12 V. Tomuto pravidlu jsou podřízena i zařízení dodaná našimi partnery. V případě připojení většího množství přístrojů je možné systém nastavit až na 24 V.

H03 DeepLab je unikátní svou konstrukcí i funkčností, ale i v rámci širší světové konkurence patří mezi nejlépe vybavená a nejpokrovější zařízení.

Software pro ovládání stanice a řízení misí

Stanice je vybavena širokým spektrem čidel řízených přes náš vlastní palubní systém Common Tongue. Díky němu dokážeme posádku nepřetržitě monitorovat, komunikovat s ní, plánovat program a získávat online data o všem, co se děje pod hladinou.

Palubní systém je vyvinut tak, abychom byli schopni implementovat jakýkoliv další parametr pro potřeby konkrétního prováděného výzkumu.

Mise

Výzkumné a výcvikové programy probíhají na bázi časově ohraničených misí. Vzhledem k množství partnerských subjektů a náročnosti organizace jsou mise plánované s velkým předstihem. Program misí kombinuje požadavky partnerů a zároveň optimalizuje společné využití páteřních technologií.


Zpráva o zvýšení kapitálu

Zprávu o navýšení kapitálu je možné stáhnout zde,