Projekt: DeepLab – kondenzace vodních par

V roce 2020 získala firma Hydronaut lab s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Hydronaut lab s.r.o. na projektu „DeepLab – kondenzace vodních par“ v Praze za účelem řešení technických problémů s kondenzací vodních par v podvodním habitatu DeepLab.

Očekávaným výstupem je: • Technická zpráva analyzující kritická místa a obsahující návrh technologického řešení

Projekt „DeepLab – kondenzace vodních par“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: DeepLab – kondenzace vodních par II.

V roce 2020 získala firma Hydronaut lab s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 4. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Hydronaut lab s.r.o. na projektu „DeepLab – kondenzace vodních par II.“ v Praze za účelem řešení technických problémů s kondenzací vodních par v podvodním habitatu DeepLab.

Očekávaným výstupem je: • Cílem navazující spolupráce je návrh a realizace jednoho z konkrétních navržených technologických řešení, jehož cílem je snížení vlhkosti uvnitř stanice a tím také k riziku kondenzace vodních par.

Projekt „DeepLab – kondenzace vodních par II.“ je spolufinancován Evropskou unií.

Zpět na homepage